За нас - Сдружение РИСК
ezgif.com-gif-maker(1)
Научете повече за нашата организация

За нас

01.

Развитие на иновативни стартиращи компании

Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ е организация в обществена полза учредена през 2015г. Благодарение на широкия кръг от утвърдени експерти, с които нашата организация активно работи през годините, успяваме да инициираме дейности в различни сфери на обществения живот. Изпълняваме успешно редица инициативи, включващи организиране на стартъп събития за млади предприемачи, обучения на педагогически персонал, разработване на стратегически документи за публични субекти, стимулиране и развиване на политики за младежко участие в публичните процеси, стимулиране и развиване на политики за гражданско участие в процесите по формулиране, мониторинг и изпълнение на местни политики и др.

Нашите цели

Целите на сдружението са:

 • Подкрепа за региона с цел превръщането му в икономически стабилен регион, с висок стандарт на живот;
 • Подкрепа за развитие на иновации в образованието за възрастни;
 • Инвестиции в развитието на човешките ресурси;
 • Подкрепа за увеличаване на адаптивността на работната сила към изискванията на пазара;
 • Организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции, квалификационни и преквалификационни курсове за всички възрастови и социални групи.
 • Създаване, управление и прилагане на стратегии за развитие.
 • Разработване на анализи, доклади и програмни документи, осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност.
 • Създаване на партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна и местна администрация, прилагане на различни форми на обучение и професионална квалификация.
 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси;
 • Въвеждане на иновации, нови обучителни и образователни методи.
 • Провеждане на информационни кампании, кръгли маси, демонстрационни дни, излъчване на телевизионни клипове и репортажи и др.
 • Дейности, свързани с работа с етническите малцинства, маргинализирани групи от различни етноси, търсещи или получили международна закрила или уязвими групи.