Сдружение "Развитие на иновативни стартиращи компании" проведе информационна среща в гр. Рудозем
Проведе се информационна публична среща в гр. Рудозем

Проведе се информационна публична среща в гр. Рудозем

Проведе се информационна среща в гр. Рудозем

03.
ДАТА: 02 Декември 2021 г.

На 02.12.2021 г., в гр. Рудозем, в семинарната зала на община Рудозем се проведе информационно събитие по проект “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха представители на бизнеса от региона, общинска администрация и ръководителят на отдел „Планиране и разработване на проекти“ в община Рудозем-Сава Гърбелов.

На първо място бе направена обстойна презентация на програма ИНТЕРРЕГ и основната цел и очаквани резултати по проект: “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. След представянето на програмата последва представяне на бенефициента с добрите му практики и фактическата му насоченост в обществените дела. Бяха разяснени партньорите в проекта, техния профил и насоченост в обществените тела. В хода на презентацията се представи идеята за бизнес съвети, техните правомощия, тяхната идея и с какво ще се занимават. Фокус във въпросната презентация бе полезността за бизнеса, която може да донесе един бизнес съвет.

След това бе отделено време, за да се представят потенциалните участници в един бизнес съвет, а именно – представители на различни браншови организации, общинска/областна администрация и представители на бизнес. Бе обяснено, че участието е безплатно, а административното функциониране ще бъде осигурено от бенефициента.

В разговора за пълномощията на бизнес съветите се получи кратка дискусия, тъй като това предизвика интерес у хората – докъде може да стигнат правомощията им и доколко може да им се засили обществената роля.

Бе повдигнат разговора за това кога точно ще заработят въпросните бизнес съвети, защото това е шанс за подобряване на микросредата.

Повдигна се въпроса дали Областните управи следва да участват в бизнес съветите. Общото схващане след 15 минутна дискусия беше, че въпреки малкото им правомощия, по-скоро биха били полезни в този процес.

След проведената кафе пауза основно се коментира какви ще са участниците в съветите, какъв профил и какъв е начина, така че да бъдат максимално полезни за разрешаване на проблема им.

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents are sole responsibility of Development of innovative startup companies and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat