Сдружение "Развитие на иновативни стартиращи компании" проведе информационна среща в гр. Хасково
Проведе се информационна среща с Камара на занаятчиите в гр. Хасково

Проведе се информационна среща с Камара на занаятчиите в гр. Хасково

Проведе се информационна среща с Камара на занаятчиите в гр. Хасково

03.
ДАТА: 07 Декември 2021 г.

На 07.12.2021 г., в семинарната зала на Дома на техниката в гр. Хасково, се състоя информационно събитие по проект “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На първо  бе направена обстойна презентация на програма ИНТЕРРЕГ и основната цел и очаквани резултати по проект: “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. След представянето на програмата последва представяне на бенефициента с добрите му практики и фактическата му насоченост в обществените дела. Бяха разяснени партньорите в проекта, техния профил и насоченост в обществените тела. В хода на презентацията се представи идеята за бизнес съвети, техните правомощия, тяхната идея и с какво ще се занимават. Фокус във въпросната презентация бе полезността за бизнеса, която може да донесе един бизнес съвет.
След това бе отделено време, за да се представят потенциалните участници в един бизнес съвет, а именно – представители на различни браншови организации, общинска/областна администрация и представители на бизнес. Бе обяснено, че участието е безплатно, а административното функциониране ще бъде осигурено от бенефициента.
В разговора за пълномощията на бизнес съветите се получи кратка дискусия, тъй като това предизвика интерес у хората – докъде може да стигнат правомощията им и доколко може да им се засили обществената роля.
Беше повдигнат въпроса за промяна на закона за занаятчиите. Имаше дискусия относно невъзможността им към момента да се възползват от евро-финансиране за разрастване на техния бизнес.
Бе повдигнат разговора за това кога точно ще заработят въпросните бизнес съвети, защото това е шанс за подобряване на микросредата.
След проведената кафе пауза основно се коментира какви ще са участниците в съветите, какъв профил и какъв е начина, така че да бъдат максимално полезни за разрешаване на проблема им.
Малко преди края на събитието, бе предоставена контактна информация със СНЦ РИСК, в т.ч. имейл, телефон, адрес, сайт и т.н.
Поради големия интерес, в заключение, бе поискано, а от страна на бенефициента поеха ангажимент, при фактическото конституиране на бизнес съветите, да бъдат потърсени присъстващите на днешната среща участници.
След приключването на събитието представител на бенефициента и модератора проведоха редица неформални лични разговори с представители на бизнеса, които пожелаха да установят личен контакт по повод формирането на съветите и включването им в тях.

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents are sole responsibility of Development of innovative startup companies and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat