Информационни дни за оповестяването на препоръки към местната администрация. - Сдружение РИСК

Информационни дни за оповестяването на препоръки към местната администрация.

          Във връзка с изпълнението на проект „Партньорство между гражданското общество, бизнес и администрация в процеса по изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в Община Чавдар“, Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ и Община Чавдар имат удоволствието да поканят всички заинтересовани представители на гражданското общество, неправителствения сектор и бизнеса от Община Чавдар да присъстват на информационни дни за оповестяването на препоръки към местната администрация. Отправените препоръки се отнасят до формите и тяхната ефективност за повишаване и стимулиране на гражданското участие и това на бизнеса и НПО сектора в процесите по формулиране, преформулиране на местните политики, тяхното изпълнение и мониторинг. Информационните дни ще се проведат всеки ден в периода 11-14.07.2023 г. в залата на НЧ „Надежда-1900“ (с. Чавдар, пл. Васил Левски) от 10:00 ч. до 11:00 ч., като от 11:00 ч. до 13:00 ч. ще бъде осигурена възможност за индивидуални консултации.