Проведоха се поредица от информационни дни в Община Чавдар - Сдружение РИСК

Проведоха се поредица от информационни дни в Община Чавдар

Във връзка с изпълнението на проект „Партньорство между гражданското общество, бизнес и администрация в процеса по изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в Община Чавдар“, Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ и Община Чавдар, проведоха поредица от информационни дни в периода 11-14.07.2023 г. в залата на НЧ „Надежда“ 1900 г. На информационните дни присъстваха представители на Община Чавдар, представители на СНЦ „РИСК“, представители на гражданското общество, бизнеса и НПО сектора. Всички заинтересовани страни бяха запознати с изведените препоръки към Община Чавдар за засилване гражданското участие и това на бизнеса в процесите по формулиране и преформулиране на местни политики, като всички допълнителни предложения за препоръки бяха добавени към проекта на Доклад. Предстои финализирането на проектните дейности до 24.08.2023 г., като през месец август окончателният Доклад с препоръки ще бъде депозиран в деловодството на Община Чавдар с цел прилагане на съответните мерки.