Проведе се информационна среща с представители на местната власт в община Разлог - Сдружение РИСК
Проведе се информационна среща с представители на  местната власт в община Разлог

Проведе се информационна среща с представители на местната власт в община Разлог

 

Проведе се информационна среща с представители на

местната власт в община Разлог

 

  На срещата присъстваха представители на общинска администрация Разлог –  началници на отдели, експерти и специалисти в различни области, както и заместник кмет. Модераторът направи презентация на проекта и участващите организации. Обясни накратко същината на програма „ИНТЕРРЕГ  V-A Гърция–България, както и нейните основни цели, а именно: разширяване на предприемаческата дейност в допустимия регион, подобряване на капацитета на представителите на МСП за проникване на външни пазара, популяризирането на културното и природно наследство, разширяване на социалното предприемачество в граничните райони и др. Водещият на събитието представи проектната идея, като наблегна на нейната основна цел за създаване на 7 бизнес съвета в България (Благоевград, Смолян, Хасково, Кърджали) и 7 бизнес съвета в Гърция ( Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун, Серес). Всяка една от партньорските организации беше представена със своя опит, но най-подробно се обсъди ролята на Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ в работата на бизнес съветите, а именно: оказване на пълна подкрепа на бизнес съветите свързана с административни и организационни необходимости, беплатни обучения, обмяна на опит, ресурсна обезпеченост, изготвяне и разпространение на прессъобщения, модериране на периодични на събрания на съветите и ангажиране на представителите на местната власт. Като завършек на събитието модераторът прикани присъстващите представители на община Разлог за включване в дискусия и за задаване на въпроси.