В гр. Пловдив се проведе заключителна информационна среща по проект „Въвеждане на мултисекторен подход в системата на основния етап на обучение в средното образование, чрез прилагане на знанията от всички учебни дисциплини в усвояването на умения за справяне с житейски ситуации.“, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз - Сдружение РИСК

В гр. Пловдив се проведе заключителна информационна среща по проект „Въвеждане на мултисекторен подход в системата на основния етап на обучение в средното образование, чрез прилагане на знанията от всички учебни дисциплини в усвояването на умения за справяне с житейски ситуации.“, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз

На 29.08.2023 (вторник) от 10:30 часа в голямата конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов“ – гр. Пловдив се проведе информационна среща във връзка с изпълнението на интернационален проект „Въвеждане на мултисекторен подход в системата на основния етап на обучение в средното образование, чрез прилагане на знанията от всички учебни дисциплини в усвояването на умения за справяне с житейски ситуации.“, съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Пред препълнената зала беше представен иновативен мултисекторен подход в прогимназиалното образование в България. На събитието присъстваха директори, учители, ученици, представители на неправителствени организации и журналисти. Присъстващите проявиха изключителен интерес към подхода и проведоха интензивна дискусия с модератора на срещата. Събитието приключи, като голяма част от посетилите срещата, заявиха готовността да въведат метода в своите учебни заведения. Модераторът направи кратка демонстрация на сайта на подхода, чрез който всеки желаещ, след кратка регистрация може да има достъп до всички интелектуални продукти, разработени по проекта и да поддържа комуникация с други учебни заведения, внедряващи продукта.