Младежка академия за НПО - Сдружение РИСК

Младежка академия за НПО

Сдружение „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ“ сключи договор № 2023-1-BG01-KA154-YOU-000127383 за отпускане на финансова подкрепа по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1, сектор „Младеж“, наименование на проекта „Младежка академия за НПО“. Във връзка с дейностите на проекта „Младежка академия за НПО“ по програма „Еразъм+“, по инициатива на сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“- РИСК, се набират участници за семинарите, които ще се проведат от 4 до 11 април, 2024 година. Обучителната академия за НПО в сферата на младежта ще се проведе с представители на младежки НПО, неформални младежки групи, представители на студентски и ученически съвети като форми на НПО и овластени лица. Кандидатстването на участниците ще се осъществи до края на месец февруари- 29.02.2024 година, като желаещите е нужно да попълнят следната анкетна форма от този линк:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMJY57WoL6Oaqu_7khVP9Ca9Pxp4CE-_wkMziOzGDphaVG_Q/viewform?usp=sf_link След попълване на анкетната форма ще бъде направен предварителен подбор на заявилите желание за участие младежи. Селекцията на участниците ще бъде до 5 март, като целевата група ще бъдат младежи от 15 до 30-годишна възраст. С одобрените ще се свържем на оставения от вас e-mail или телефон за контакти.