Младежка академия за НПО - Сдружение РИСК
Младежка академия за НПО

Младежка академия за НПО

В изпълнение на проект № 2023-1-BG01-KA154-YOU-000127383 –  „Младежка академия за НПО“ , финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС, предстои провеждането на 7 – дневна обучителна академия. Събитието ще се състои в дните от 04.04. – 11.04. 2024г. в к.к. Пампорово. Организатор е сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ – бенефициент по проекта.  Участниците  в обучението  ще  се  запознаят  с основни  понятия,  законови  рамки  и политики,  възможности  за  финансиране  и набиране  на  средства. Програмата за академията може да видите на следния линк:  https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:8da929b2-84a6-4ab2-9d5f-ce9e9048244f