ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ "РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ" - Сдружение РИСК

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ“

Уважаеми членове на сдружението, с настоящата покана Ви уведомяваме, че по инициатива на управителния съвет е насрочено общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 09.10.2023г. от 10:00 часа, на адреса на сдружението – гр. Чепеларе, ул. Хан аспарух №4. Събранието ще протече при следния дневен ред: т.1 Освобождаване на един от членовете на Управителния съвет на сдружението; т.2 Избор на един нов член на Управителния съвет на сдружението; Очакваме Ви! Галина Тошева Председател на УС https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:e74551c3-c20f-3b1f-b26f-392b02469e45