Проведе се Трета транснационална среща по проект „Въвеждане на мултисекторен подход в системата на основния етап на обучение в средното образование, чрез прилагане на знанията от всички учебни дисциплини в усвояването на умения за справяне с житейски ситуации “ - Сдружение РИСК
Проведе се Трета транснационална среща по проект „Въвеждане на мултисекторен подход в системата на основния етап на обучение в средното образование, чрез прилагане на знанията от всички учебни дисциплини в усвояването на умения за справяне с житейски ситуации “

Проведе се Трета транснационална среща по проект „Въвеждане на мултисекторен подход в системата на основния етап на обучение в средното образование, чрез прилагане на знанията от всички учебни дисциплини в усвояването на умения за справяне с житейски ситуации “

В периода от 02.09 до 04.09.2022, в град Бристол (Великобритания) се проведе Третата транснационална среща по проект „ Въвеждане на мултисекторен подход в системата на основния етап на обучение в средното образование, чрез прилагане на знанията от всички учебни дисциплини в усвояването на умения за справяне с житейски ситуации “. На срещата присъстваха представители на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“, с. Чавдар; ОУ „Свети свети Кирил и Методий“, с. Труд; FSN Association, z.s. Czech Republic и представители на СНЦ РИСК.
Участниците в срещата се запознаха с изготвените до момента интелектуални продукти. Беше направена презентация за практическата приложимост на мултисекторния подход в системата на средното образование в страните – партньори. Обсъдени бяха предстоящите проектни дейности в съответствие с одобрената работна програма и бяха направени предложения за онлайн кампании, които да популяризират въвеждането на мултисекторния подход.
Домакини на срещата бяха ACTON EXCHANGE LTD United Kingdom, които се бяха погрижили да осигурят всичко необходимо за нормалното протичане на срещата. ❗✅🇬🇧
Проект 2020-1-BG01-KA201-079266 е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на ЕС. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.