Информационна среща за споделяне и разпространение на резултатите - Сдружение РИСК
Информационна среща за споделяне и разпространение на резултатите

Информационна среща за споделяне и разпространение на резултатите

На 10.05.2024г. (петък) в гр. Пловдив се проведе информационна среща за споделяне и разпространение на резултатите от проект „Младежка академия за НПО“ , финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС. На срещата присъстваха представители на пловдивски училища, пред които беше представен, наръчникът „Какво трябва да знаем за сдруженията“, който може да откриете на следния линк: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:63c40781-405a-4bf3-95cf-f286d9dd7615

Наръчникът бе разпространен сред различни младежки организации, училища, университети и общини.

С това приключи изпълнението на проект „Младежка академия за НПО“.  Екипът по управление на проекта, базирайки се на резултатите от заключителните анкети, които участниците попълниха, счита реализирането на проектните дейности за успешно!

Заложените цели бяха постигнати, участниците придобиха нови устойчиви занания и умения, които могат да използват в бъдеще, забавляваха се и създадоха нови приятелства!