Сдружение "Развитие на иновативни стартиращи компании" проведе транснационална среща в Гърция
Втора транснационална среща в Кавала, Гърция

Втора транснационална среща в Кавала, Гърция

Втора транснационална среща в Кавала, Гърция

03.
ДАТА: 24 Юни 2021 Г.

В периода 21.06-23.06.2021 г. в гр. Кавала, Гърция се състоя втора транснационална среща по проект „Въвеждане на мултисекторен подход в системата на основния етап на обучение в средното образование, чрез прилагане на знанията от всички учебни дисциплини в усвояването на умения за справяне с житейски ситуации“, съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС, КА 2, Сътрудничество за иновации и добри практики, Стратегически партньорства в училищното образование.
На срещата присъстваха директорите на училище „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Труд, „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Чавдар, кметът на община Чавдар, представители на водещата организация по проекта „Развитие на иновативни стартиращи компании“, представители на „Social university“ Гърция, представители на FSN Association- Чехия и Action Exchange- Англия.
Основна цел на срещата беше обсъждането на напредъка по проекта, обсъждане на работния график и докладване на напредъка по дейностите от страна на всяка организация. Бяха разпределени задачите, свързани с последващите дейности по проекта и трудностите, пред които сме изправени в следствие на Ковид-19.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.