Община Копривщица възложи на сдружение "Развитие на иновативни стартиращи
Община Копривщица възложи на сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ изработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027г.

Община Копривщица възложи на сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ изработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027г.

Община Копривщица възложи на сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ изработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027г.

03.
ДАТА: 10 Февруари 2020 Г.

След проведена процедура по реда на ЗОП, община Копривщица възложи на сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027г. Планът за интегрирано развитие на общината като, част от системата на стратегическите документи, интегрира регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите на потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционните програми. При изпълнение на ПИРО се използват финансови инструменти, включително съфинансирани от фондове на Европейския съюз (ЕС).