Business council - Сдружение РИСК

Business council

interreg_logo

Business council

02.
Начало на проекта:
01.01.2021 г.
Край на проекта:
01.12.2021 г.

Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ е бенефициент по проект финансиран от програма Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020, 6-th call.
Към настоящия момент в партньорство с две организации от Гърция- Development for Culture, Tourism, Environment of Eastern Macedonia and Thrace и Entrepreneurship support foundation, и сдружение „Местна инициативна група Неделино“ изпълняваме проект свързан с:
– Провеждане на серия от срещи с обществеността, бизнеса, браншови организации, секторни камари и други в трансграничната зона, с цел разясняване на това как функционират бизнес съветите;
– Провеждане на серия от срещи с местната власт с цел разясняване на това как функционират бизнес съветите и възможните правомощия;
– Идентифициране на възможните бизнес представители от различните приоритетни сфери, които биха били съгласни да бъдат кооптирани в бизнес съвет;

Новини от проекта