Silicon Drinkabout Plovdiv - Сдружение РИСК

Silicon Drinkabout Plovdiv

silicone_drinkabout_plovdiv

Silicon Drinkabout Plovdiv

02.
Начало на проекта:
23.02.2018 г.
Край на проекта:
12.05.2019 г.

Инициативата представлява регулярни събирания на млади предприемачи, целящи обмяна на опит и добри практики в сферата нна стартиращите компании,, дизайна, новите технологии, маркетинга и др.