Представители на 5 български общини посетиха община Ловеч, за да
Представители на 5 български общини посетиха община Ловеч, за да обменят опит на тема „Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл. 37в от ЗМСМА“

Представители на 5 български общини посетиха община Ловеч, за да обменят опит на тема „Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл. 37в от ЗМСМА“

Представители на 5 български общини посетиха община Ловеч, за да обменят опит на тема „Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл. 37в от ЗМСМА“

03.
ДАТА: 06 Декември 2019 Г.

В периода 26.11.2019-28.11.2019г. сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ организира и проведе обмяна на добри практики между представители на община Рудозем, Баните, Чепеларе, Искър, Никопол и Ловеч. Чрез провеждане на тридневен семинар и заключителна кръгла маса, домакин на които беше община Ловеч, представителите на другите общини научиха за установените в общината домакин добри практики за конституиране и функциониране на кметски съвети, подпомагащи работата на кметовете по малките населени места в община Ловеч.На заключителната кръгла маса, която се проведе в залата на общински съвет Ловеч, бяха поканени кметове на населени места и кметски съветници, които запознаха своите колеги от другите общини за начинът на работа на кметските съвети и ползите от тяхното функциониране. Модератор на събитието беше представител на сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“.