Сдружение "Развитие на иновативни стартиращи компании" даде заключителна ...
Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ даде заключителна пресконференция във връзка с изпълнение на дейности по проект  „Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл. 37в от ЗМСМА“

Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ даде заключителна пресконференция във връзка с изпълнение на дейности по проект „Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл. 37в от ЗМСМА“

Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ даде заключителна пресконференция във връзка с изпълнение на дейности по проект „Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл. 37в от ЗМСМА“

03.
ДАТА: 07 Януари 2020 Г.

Социологическо проучване за нагласите на общинските администрации и гражданите по отношение на конституирането на кметски съвети, предвидени в от Закона за местното самоуправление (ЗМСМА), бе представено в сряда на пресконференция в Смолян. Допитването е извършено в общините Баните, Рудозем, Чепеларе, Искър и Никопол, а докладът от него бе представен от Галина Тошева, председател на Управителния съвет на Сдружение „Развитие на иновативни и стартиращи компании“.

В чл. 37в от ЗМСМА, е предвидено в малките населени места в общините да бъдат избирани кметски съветници, които да подпомагат дейността им и изпълнението на техните функции, поясни Галина Тошева. Резултатите от проучването еднозначно доказаха, че воля от страна на гражданите на тези общини и общинските администрации за насърчаване на прякото участие на гражданите в процесите на местно самоуправление има, но не познават тази възможност, дадена от закона, добави тя.

По проекта, финансиран по програма „Добро управление“, в началото на следващата година ще бъде издаден наръчник за това как да бъдат конституирани кметски съвети и как те да бъдат в услуга на гражданите и местното самоуправление. Пионер в тази област в страната с множество добри практики е Община Ловеч.