Въвеждане на мултисекторен подход в системата на основния етап на обучение в средното образование, чрез прилагане на знанията от всички учебни дисциплини в усвояването на умения за справяне с житейски ситуации. - Сдружение РИСК

Въвеждане на мултисекторен подход в системата на основния етап на обучение в средното образование, чрез прилагане на знанията от всички учебни дисциплини в усвояването на умения за справяне с житейски ситуации.

Въвеждане на мултисекторен подход в системата на основния етап на обучение в средното образование, чрез прилагане на знанията от всички учебни дисциплини в усвояването на умения за справяне с житейски ситуации.

02.
Начало на проекта:
01.09.2020 г.
Край на проекта:
31.08.2023 г.

В партньорство с две български училища и организации в Гърция, Полша и Великобритания, „Развитие на иновативни стартиращи компании“, в качеството му на бенефициент, ще разработи и внедри иновативен подход в обучението, който ще помогне на учениците чрез теоретични знания от всички изучавани предмети да усвоят умения за справяне с житейски ситуации.

Новини от проекта