Изготвяне на план за интегрирано развитие Архиви - Сдружение РИСК