"Добрите практики в подкрепа на емоционалното и социалното благополучие на децата" - Сдружение РИСК

„Добрите практики в подкрепа на емоционалното и социалното благополучие на децата“

„Добрите практики в подкрепа на емоционалното и социалното благополучие на децата“

02.
Начало на проекта:
01.06.2019 г.
Край на проекта:
31.05.2020 г.

В рамките на този проект работихме с една детска градина в град Пловдив, като изпълнихме следните дейности:

– Организирахме и проведохме обучителни семинари за запознаване на ръководството на детската градина с възможностите, измеренията и целите на програма „Еразъм+“
– Представихме приоритетите на детското заведение в контекста на Европейският му план за развитие по програма „Еразъм+“ и запознахме ръководството с Europass
документите, в качеството им на сертифициращ инструмент;
– Организирахме и проведохме уъркшопи, свързани с възможностите на онлайн платформите за предучилищното и училищно образование и перспективите за тяхното по-широко интегриране в работата на учебните институции
– организирахме обучения за работа с уеб портали за професионалните нужди на персонала (ползване на ресурсната база), работа по проекти, споделяне на добри педагогически практики, намиране на партньори, участие в уебинари и онлайн обучения.

Новини от проекта