Подкрепа за предприемачество - Сдружение РИСК

Подкрепа за предприемачество

razvitie_choveshki_resurshi

Подкрепа за предприемачество

02.
Начало на проекта:
01.10.2018 г.
Край на проекта:
31.07.2019 г.

Екипът ни изпълни дейности по договор сключен с бенефициента свързани с консултации по изпълнението и отчитането на проекта, както и изготвяне на цялостна документация за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП и ПМС 160.