"Дунав-река с много обща история" - Сдружение РИСК

„Дунав-река с много обща история“

Interreg_bg2x

„Дунав-река с много обща история“

02.
Начало на проекта:
24.07.2020 г.
Край на проекта:
11.10.2020 г.

В изпълнение на договор между нашата и организация и бенефициента по проекта изпълнихме следните дейности:
– Транспортиране и аранжировка на макети на културно-исторически обекти, с цел участието им в 8 бр. изложби в Румъния и България.