„Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл.37в от ЗМСМА”. - Сдружение РИСК

„Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл.37в от ЗМСМА”.

logo_dobro_upravlenie-e1557737893734---Галина-Тошева

„Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл.37в от ЗМСМА”.

02.
Начало на проекта:
01.12.2018 г.
Край на проекта:
01.12.2019 г.

Екипът ни изпълни дейности свързани с:
– Организиране и провеждане на кръгли маси в 5 български общини, касаещи обучение и информация относно възможността за конституиране на кметски съвети, подпомагащи работата на кметовете на малките населени места съгласно разпоредбите на чл. 37в от ЗМСМА.
– Организиране и провеждане на обмяна на добри практики в гр. Ловеч. Представители на 5 общини, посетиха с наша помощ и организация община Ловеч, която сподели опит относно дейността на кметските съвети.
– Организиране и провеждане на две пресконференции в БТА.

Новини от проекта