Сдружение РИСК - Развитие на иновативнистартиращи компании

Развитие на иновативни
стартиращи компании

Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ е организация в обществена полза учредена през 2015г. Благодарение на широкия кръг от утвърдени експерти, с които нашата организация активно работи през годините, успяваме да инициираме дейности в различни сфери на обществения живот. Изпълняваме успешно редица инициативи, включващи организиране на стартъп събития за млади предприемачи, обучения на педагогически персонал, разработване на стратегически документи за публични субекти, стимулиране и развиване на политики за младежко участие в публичните процеси, стимулиране и развиване на политики за гражданско участие в процесите по формулиране, мониторинг и изпълнение на местни политики и др.

Проекти

Новини